Copyright © 2016 
Privacy/Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en keesmaat elektrotechniek vof  deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. keesmaat elektrotechniek vof  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan keesmaat elektrotechniek vof  of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
Informatie van derden
keesmaat elektrotechniek vof  is niet verantwoordelijk en / of persoonlijk aansprakelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of http://www.keesmaat elektrotechniek.nl door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.
Privacy verklaring voor de website van keesmaat elektrotechniek vof  

keesmaat elektrotechniek vof  heeft deze privacy verklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website. In het hierna volgende kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen.

Informatie die automatisch in de log bestanden van onze server bijgehouden wordt.

De server waarop onze website is ondergebracht, houdt log bestanden bij, zoals alle servers doen. Wij gebruiken de data uit deze log bestanden (IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte pagina's, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:

*-->Om problemen met de server te diagnosticeren.
*-->Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte  browser types bij te houden.

Met deze informatie proberen wij onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid. Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciŽle of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Deze site bevat links naar andere websites.

keesmaat elektrotechniek vof  is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Kwaliteit en toegankelijkheid van de over u verkregen informatie.

Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u via deze website of per e-mail, met de formulieren of op een andere manier aan ons verstrekt hebt, kunt u zich per e-mail wenden tot ons

Contact over de website.

Als u vragen heeft over deze privacy verklaring of over uw interactie met onze website kunt u zich per e-mail wenden tot ons
 

 

keesmaat-elektrotechniek@planet.nl   /   Privacy / Disclaimer
Copyrighted 2010 All rights reserved by Keesmaat Elektrotechniek VOF.